FaceBookTwitterGoogle+

Msze święte

Kościół Parafialny
Niedziele i święta
6.30,  8.00,   9.30
11.00, 12.30, 16.00
Dni powszednie
6:00, 6:30, 18:00


Kaplica w Jamnicy

Niedziela - 8:00
Środa - 17.00
I piątek - 6.45


Kaplice w Domach
Pomocy Społecznej

Niedziela - 12:15

Pozostałe  Msze św.
Kancelaria Parafialna

Konto parafialne

84 8805 0009 0043 4437 2000 0010
Łącki Bank Spółdzielczy

Liturgia na dzisiaj

img2

2020-08-02 niedziela

Podziękowania dla Księdza Prałata

Pralat KoterlaW czasie uroczystej Eucharystii wspólnota parafii Matki Bożej Bolesnej wyraziła swoją wdzieczność Księdzu Prałatowi Antoniemu Koterli za 22 lata pełnienia posługi Proboszcza. Lata te wypełnione były ogromem prac gospodarczych i remontowych, dzięki którym wygląd i funkcjonalność świątyni i jej otoczenia zmieniły się nie do poznania. Dbałość o materialną stronę świątyni, kaplic, parkingu, plebanii, cmentarza szły w parze z budowaniem duchowego wymiaru parafii. Przejawiało się to w szeregu ważnych inicjatyw duszpasterskich, angażujących społeczność parafialną. Składający podziękowania podkreślali serdeczność i życzliwość, kulturę i otwartość cechujące posługę proboszczowską Ks. Prałata.

Słowa podziękowania w imieniu Dekanatu Nowy Sącz Wschód złożył Ks. Dziekan Czesław Paszyński. Wyrazy wdzięczności pod adresem Księdza Prałata skierowali również m.in. przedstawiciele Rady Miasta Nowego Sącza i Osiedla Zawada, członkowie Klubów Seniora z Zawady i Jamnicy, młodzież i Liturgiczna Służba Ołtarza, Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 16, przedstawiciele Chóru św. Jana Pawła II i Parafialnego Zespołu Młodzieżowego, członkowie Rady Parafialnej, przedstawiciele Róż Żywego Różańca. W imieniu Księży Rodaków słowa wdzięczności i uznania wypowiedział ojciec Władysław Bodziony, redemptorysta. Obecny na uroczystości ks. Paweł Rycyk CM wygłosił homilię ukazującą znaczenie posługi kapłana i pracy proboszcza w życiu każdej wspólnoty wiernych. Uroczystość zakończyły życzenia wyrażone wspólnym śpiewem licznie zebranych w kościele wiernych.

Ks. Prałat pozostaje w naszej parafii jako kapłan - emeryt, służąc swym bogatym doświadczeniem i pomocą duszpasterską.

Do wszystkich życzeń i podziękowań pod adresem Ks. Prałata dołącza również redakcja naszej strony parafialnej. Dziękujemy za wszelką pomoc i życzliwość okazywaną zawsze naszej Grupie Redakcyjnej i za troskę Ks. Prałata, aby za pośrednictwem internetu informacje o życiu parafii mogły docierać do jak najszerszego kręgu odbiorców. Życzymy wiele zdrowie, sił, ludzkiej życzliwości i błogosławieństwa Bożego na dalsze lata kapłańskiego życia.

Zdjęcia z uroczystości w naszej galerii (kliknij tutaj).


 

2020-07-25 sobota

Nowy konfesjonał w naszym kościele

konfesjonalW minionym tygodniu zamontowany został w naszym kościele nowy konfesjonał. Wykonany przez firmę stolarską z Radzynia Podlaskiego mebel służył będzie celebracji sakramentu pokuty i pojednania. Nowy konfesjonał dostosowany jest do potrzeb osób starszych, z ograniczoną sprawnością, niedosłyszących. Jest zamykany i wyciszony, a w miejscu dla osoby spowiadającej się znajduje się ławeczka, ułatwiająca korzystanie ze spowiedzi. Mamy nadzieję, że dzięki tym ułatwieniom wiele osób będzie mogło w naszej świątyni skorzystać z sakramentu pokuty w dogodnych warunkach.

Zdjęcia z montażu w naszej galerii (kiknij tutaj).


 

2020-06-28 niedziela

Uroczystość I Komunii Świętej

W dwie ostakomunia1tnie niedziele czerwca 65 dzieci z naszej parafii przystąpiło do I Komunii Świętej. W czasie uroczystej Eucharystii, sprawowanej przez Ks. Prałata,  trzynastu uczniów Szkoły Podstawowej w Jamnicy i 52 uczniów Szkoły Podstwowej nr 16 w Zawadzie po raz pierwszy w życiu przystąpiło do Stołu Pańskiego. Radosne chwile wraz z dziećmi i rodzicami przeżywali ich krewni i zaproszeni goście. Oprawę muzyczną uroczystości zapewnił Parafialny Zespół Młodzieżowy pod kierownictwem Marcina Sarny, dekoracje były dziełem siostry Bonfilii, a nad sprawnym przebiegiem liturgii czuwali Księża Katecheci. Otoczmy naszą modlitwą dzieci, które w tym roku przeżywały piękne chwile I Komunii Św., aby głęboka przyjaźń z Panem Jezusem trwała przez całe ich życie. 

Zdjęcia w naszej galerii (kliknij tutaj).


 

2020-06-18 czwartek

Zakończenie Oktawy Bożego Ciała i błogosławieństwo dzieci

oktawaTradycyjnym nabożeństwem w czwartkowy wieczór zamknęliśmy obchody oktawy uroczystości Ciała i Krwi Pańskiej. W naszej świątyni zgromadzili się w tym dniu rodzice z dziećmi, aby wspólnie wziąć udział w Eucharystii, w procesji z Najświętszym Sakramentem oraz w obrzędzie udzielenia błogosławieństwa dzieciom. Poprzez to błogosławieństwo Kościół prosi Pana Boga aby strzegł i opiekował się wszystkimi najmłodszymi. Kapłan wypowiada wówczas słowa modlitwy: "Ojcze niebieski, Syn Twój Jednorodzony, a nasz Pan, Jezus Chrystus brał dzieci w swe ramiona, kładł ręce na ich głowach i błgosławił im; Prosimy Cię, ustrzeż zebrane tu dzieci od wszelkiego zła i zlej na nich Twoje obfite błogosławieństwo. Wejrzyj Panie na niewinność tych dzieci i zatroskanie rodziców, błogosław je w swej dobroci; niech wzrastają w latach i rozwijają się w mądrości; otoczone zaś Twoją opieką, niech dzięki Twojej łasce poznają i miłują Ciebie niech strzegą przykazań, aby osiągnąć szczęście doczesne i wieczne." 

Zdjęcia z uroczystości w naszej galerii (kliknij tutaj)


 

2020-06-14 niedziela

Msza św. prymicyjna ojca Tomasza Kalisza OP

TomaszKaliszW niedzielę przeżywaliśmy w naszej parafii uroczystość prymicyjną naszego rodaka, ojca Tomasza Kalisza, dominikanina. Ojciec Tomasz przyjął święcenia kapłańskie 16.05.2020 w kościele św. Dominika w Szczecinie z rąk ks. bp Henryka Wejmana. Powitaliśmy go z radością w rodzinnej parafii, do której przybył aby dziękować Bogu za łaskę powołania kapłańskiego i zakonnego i sprawować Eucharystię. Mieszkańcy ul. Krętej przybrali drogę prowadzącą do kościoła, był też uroczysty przejazd bryczką razem z rodzicami. Następnie w progach świątyni ojca Prymicjanta powitał ks. Prałat. Ojcu Tomaszowi towarzyszyło grono jego współbraci zakonnych, kapłani diecezjalni, oraz młodzież naszej parafii. Po przywitaniu i życzeniach ze strony dzieci, młodzieży, Liturgicznej Służby Ołtarza, przedstawicieli parafii, oraz Ks. Proboszcza rozpoczęła się uroczysta Eucharystia. Kazanie skierowane do młodego kapłana wygłosił dominikanin, ojciec profesor Tomasz Gałuszka, przypominając że kapłan ma realizować swoje powołanie w określonym środowisku, być z ludźmi którzy tam żyją, a z tego wynika postawa służby dla Boga i człowieka i troska aby Bóg działał poprzez jego posługę.  Na zakończenie Mszy św ojciec Tomasz udzielił prymicyjnego błogosławieństwa rodzicom, rodzeństwu, kapłanom i osobom konsekrowanym oraz wszystkim zgromadzonym parafianom. 

Zdjęcia z uroczystości w naszej galerii (kliknij tutaj).


 

2020-06-13 sobota

Bierzmowanie

bierzmowaW sobotę, 13 czerwca gościliśmy w naszej wspólnocie  Księdza Biskupa Ordynariusza, który w czasie uroczystej Mszy św udzielił młodzieży naszej parafii Sakramentu Bierzmowania. W swojej homilii Ksiądz Biskup podkreślał potrzebę otwartości na działanie Ducha Św i wsłuchiwania się w Jego natchnienia, zwłaszcza w obecnych czasach, pełnych zamętu moralnego i oferujących młodym ludziom rozmaite rozwiązania życiowe niezgodne z Ewangelią. Zachęcał również młodzież do spontaniczności wyrażania wiary i angażowania się w życie lokalnego Kościoła.  

Ksiądz Biskup dokonał również poświęcenia nowych elementów wystroju naszej świątyni: witraży i stacji Drogi Krzyżowej. Witraże przedstawiające przypowieści ewangeliczne zostały wykonane w pracowni Karola Paczki w Krakowie, a stacje Drogi Krzyżowej zaprojektował Maciej Kauczyński z Krakowa. 

Rodzice kandydatów do bierzmowania ufundowali relikwiarz, w którym umieszczono przywiezione z Warszawy relikwie bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Po Mszy św. Ksiądz Biskup przeniósł relikwie Błogosławionego do gabloty pod obrazem Matki Bożej Pocieszenia. Ufamy że w ten sposób nasza parafia doznawać będzie pomocy i orędownictwa tego wielkiego męczennika naszych czasów.  

Zdjęcia z uroczystości w naszej galerii (kliknij tutaj).
Artykuł w Gościu Niedzielnym dotyczący bierzmowania (kliknij tutaj).
Artykuł w Gościu Niedzielnym dotyczący poświęcenia witraży i stacji Drogi Krzyżowej (kliknij tutaj).

 


 

2020-06-11 czwartek

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej

procesjaW czwartek przeżywaliśmy Uroczystość Bożego Ciała. Zgodnie z rozporządzeniem Biskupa Tarnowskiego w obecnym stanie trwającej wciąż epidemii oraz w trosce o zdrowie wiernych procesja eucharystyczna nie wędrowała w tym roku ulicami miasta, ale odbyła się wokół naszej świątyni parafialnej. Przy czterech wejściach do naszego kościoła odmówione zostały modlitwy stacyjne, po czym Ksiądz Prałat udzielił zebranym błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem. Cieszyliśmy się obecnością najmłodszych parafian, którzy brali udział w procesji wraz z rodzicami sypiąc kwiaty i dzwoniąc. Cieszyła również liczna obecność wiernych którzy przybyli aby wspólnie uczcić Tajemnicę Eucharystii.

Procesja eucharystyczna w oktawie Bożego Ciała będzie w dni powszednie po Mszy świętej o godz. 18.00, a w niedzielę po Mszy świętej o godz. 16.00.

Podczas procesji prosimy, aby zająć miejsce na placu przed kościołem i wokół kościoła zachowując właściwe środki bezpieczeństwa. Kapłan z Najświętszym Sakramentem oraz asystą przejdą wokół kościoła udzielając zebranym błogosławieństwa eucharystycznego.

Zdjęcia z uroczystości w naszej galerii (kliknij tutaj).


 

Posłuchaj radia

logo Radio

logo radians

Polecamy

diecezja

gosc niedzielny

milujcie sie

PromyczekDobra winietka1

katechizm

biblos

Dane kontaktowe

Parafia Rzymsko-Katolicka
Matki Bożej Bolesnej 
w Nowym Sączu - Zawadzie

ul. Kręta 1, 33-300 Nowy Sącz
tel.: 18 443 96 79
e-mail: kancelaria@parafiazawada.pl