FaceBookTwitterGoogle+

Msze święte

Kościół Parafialny
Niedziele i święta
6.30,  8.00,   9.30
11.00, 12.30, 16.00
Dni powszednie
6:00, 6:30, 18:00


Kaplica w Jamnicy

Niedziela - 8:00
Środa - 17.00
I piątek - 6.45


Kaplice w Domach
Pomocy Społecznej

Niedziela - 12:15

Pozostałe  Msze św.
Kancelaria Parafialna

Konto parafialne

84 8805 0009 0043 4437 2000 0010
Łącki Bank Spółdzielczy

Liturgia na dzisiaj

img2

2020-12-19 sobota
Przyjęcie do grona ministrantów

ministranci 2020W sobotę, 19 grudnia, sześciu nowych ministrantów dołączyło do Liturgicznej Służby Ołtarza naszej parafii. Uroczystego przyjęcia w szeregi ministrantów dokonał Ks Proboszcz, który zwracając się do chłopców przypomniał o tym że służba przy Ołtarzu Pana jest radością i wyróżnieniem. Jest to posługa dla dobra całej parafii, ale również wezwanie do rozwoju własnej pobożności, sumienności i umiłowania liturgii. Pogratulował również rodzicom i bliskim nowych ministrantów, prosząc o to, aby wspierali swoich synów w dalszym pełnieniu ich posługi. 

Kilka zdjęć w naszej galerii (kliknij tutaj).


 

2020 - 12 -13 niedziela
Komunikat Biskupa Tarnowskiego dotyczący wizyty duszpasterskiej

Drodzy Diecezjanie!

Trudna sytuacja spowodowana pandemią wpłynęła również na podjęcie decyzji o rezygnacji z tradycyjnej wizyty duszpasterskiej zwanej „kolędą”. Rezygnujemy także ze zbierania jakichkolwiek ofiar z nią związanych. Aby podtrzymać tradycję spotkań duszpasterzy z wiernymi i udzielania przy tej okazji błogosławieństwa, a także by umocnić więź wiernych ze wspólnotą parafialną, pragniemy zaprosić mieszkańców poszczególnych rejonów parafii na specjalnie celebrowane w ich intencji Msze Święte. Dokładne terminy tych celebracji zostaną ogłoszone w każdej parafii. Na zakończenie wspomnianych Mszy Świętych zostanie poświęcona woda, którą wierni przyniosą ze sobą, by później móc z niej korzystać w domach. Po zakończeniu Eucharystii zostanie przeprowadzone nabożeństwo połączone z udzieleniem zgromadzonym błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem. Zachęcamy także, by w dniu kiedy mieszkańcy danego rejonu parafii zgromadzą się w kościele, powróciwszy do swoich domów, zgromadzili się jeszcze na wspólnej modlitwie o dar Bożego błogosławieństwa dla wszystkich domowników.

Czytaj więcej: 2020-12-13 Dekret Księdza Biskupa Ordynariusza

2020-10-17 sobota
Wsparcie na utrzymanie naszego kościoła

Z uwagi na ograniczenia ilości osób mogących uczestniczyć w nabożeństwach informujemy o możliwości wsparcia parafii dokonując wpłaty ofiar na numer rachunku bankowego parafii:
84 8805 0009 0043 4437 2000 0010 - Łącki Bank Spółdzielczy.


 

2020-09-27 niedziela

Droga Krzyżowa i Msza św. na Górach Jamnickich

2020 09 27 Gory Jamnickie2

W niedzielne popołudnie, pod przewodnictwem ks.Piotra, przy licznym udziale parafian miała miejsce Droga Krzyżowa na Góry Jamnickie. Następnie na ołtarzu pod Krzyżem została odprawiona Msza św. w intencji śp. ks. Alojzego Drożdża oraz parafian. Po zakończeniu mieszkańcy Jamnicy poprzez swoich najmłodszych przedstawicieli zwrócili się do celebransów. Złożyli serdeczne podziękowała za lata pracy i opieki przechodzącemu na emeryturę ks. proboszczowi Antoniemu. Powitali nowego ks. proboszcza Jerzego i zapewnili o wsparciu modlitewnym. Tradycyjne już "Życzymy, życzymy ...", zaintonował Tomasz Jarosz z Kamionki - jeden z laureatów programu "Szansa na sukces". Wybrzmiały także "Góralu, czy ci nie żal" i "Barka". Nie zabrakło anegdot i serdecznych słów pod adresem uczestników i organizatorów. Muzyczną oprawę zapewnił Zespół Młodzieżowy z naszej parafii. Złożone ofiary przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów całorocznego oświetlenia Krzyża.

Kilka zdjęć w naszej galerii (kliknij tutaj).


 

2020-09-15 wtorek

Odpust parafialny

2020 09 15 Odpust parafialny3Piętnastego września jako wspólnota parafialna przeżywaliśmy uroczystość odpustową ku czci naszej Patronki – Matki Bożej Bolesnej. Opiece i wstawiennictwu Matki Stojącej pod Krzyżem powierzaliśmy się w czasie wszystkich Mszy św sprawowanych w tym dniu. Wieczornej sumie odpustowej przewodniczył ks. Tadeusz Celusta - proboszcz parafii Marcinkowice, ktory swoimi refleksjami pomagał nam zgłębiać tajemnicę obecności Maryi w dziele odkupienia człowieka. Cieszyliśmy się również obecnością naszych Księży Rodaków, a także piękną oprawą muzyczną uroczystości w wykoniu Parafialnego Zespołu Młodzieżowego. Dzieci ze Scholi Parafialnej i Liturgiczna Służba Ołtarza, a także zelatorki Róż Żywego Różańca dodali swą obecnością splendoru procesji eucharystycznej, aby jak najgodniej uczcić w tym świątecznym dniu naszego Zbawiciela i Jego Matkę.  

Zdjęcia w naszej galerii (kliknij tutaj).


 

2020-08-26 środa

Odpust w kaplicy w Jamnicy

Odpust Jamnica2020W środę, 26 sierpnia, przeżywaliśmy w jamnickiej kaplicy uroczystość odpustową ku czci Matki Boskiej Częstochowskiej. Licznie zgromadzeni mieszkańcy Jamnicy swoją obecnością i modlitwą wyrazili swoją cześć dla Pani Jasnogórskiej. Odpustowej Mszy św przewodniczył Ks. Proboszcz Jerzy Zoń, a koncelebransami byli: Ks. Prałat Antoni Koterla i dwaj księża rodacy: ks. Wacław Gieniec i ks. Leszek Wieczorek. Na zakończenie Mszy św wspólnota wiernych z Jamnicy serdecznie podziękowała Ks. Prałatowi za wieloletnią pracę jako Proboszcza, za materialną i duszpasterską troskę o kaplicę w Jamnicy, a szczególnie za posługę sakramentalną wobec chorych z tego rejonu. Słowa powitania skierowano również pod adresem nowego Księdza Proboszcza, zapewniając o modlitwie i powierzając jego osobę Matce Bożej Częstochowskiej. Ksiądz Proboszcz prosił zebranych aby nadal otaczali opiekę swoją kaplicę, aby czuli się za nią odpowiedzialni tak, by wciąż stanowiła duchowe centrum Jamnicy.


 

2020-08-09 niedziela

Powitanie nowego Księdza Proboszcza

Ks Jerzy ZonW sobotę, 8 sierpnia odbyło się kanoniczne przekazanie parafii w ręce nowego Proboszcza - Ks. Prałata Jerzego Zonia. W obecności Księdza Dziekana Czesława Paszyńskiego nastąpiło podpisanie stosownych dokumentów, a świadkami tego aktu byli członkowie Rady Parafialnej.

Nowego Księdza Proboszcza witaliśmy w czasie uroczystej Mszy św, w niedzielę 9 sierpnia. Po odczytaniu dekretu Księdza Biskupa Ksiądz Dziekan przekazał nowemu gospodarzowi parafii klucze do świątyni, życząc aby otwierał drzwi kościoła dla wszystkich szukających Boga i aby otwierał dla Boga bramy ludzkich serc. Następnie przedstawiciele Rady Parafialnej powitali Księdza Proboszcza chlebem i solą, życząc aby w pełnieniu tego urzędu towarzyszyła mu zawsze opieka Matki Bożej i ludzka życzliwość. Do tych życzeń i powitań dołączyli również przedstawiciele młodzieży i Liturgicznej Służby Ołtarza. Dopełnieniem obrzędu było publiczne złożenie wyznania wiary przez nowego Księdza Proboszcza, zgodnie z wymogami Kodeksu Prawa Kanonicznego.

Zwracając się do wiernych ze słowami powitania, Ks. Proboszcz Jerzy Zoń prosił o modlitwę w swojej intencji i o życzliwe przyjęcie jego osoby i działań, które będzie podejmował jako pastarz wspólnoty parafialnej. Zachęcał wszystkich zgromadzonych aby z wiarą i odwagą, której źródłem jest Chrystus, stawiać czoła wyzwaniom obecnego czasu i pomnażać dziedzictwo materialne i duchowe naszej parafii.

Nowemu Księdzu Proboszczowi składamy w imieniu Zespołu Redakcyjnego parafialnej strony internetowej najserdeczniejsze życzenia: obfitości Bożych łaski, światła Ducha Świętego i opieki Matki Bożej w jego duszpasterskiej posłudze w naszej rodzinie parafialnej.

Zdjęcia z przekazania parafii (kliknij tutaj).
Zdjęcia z powitania nowego księdza proboszcza (kliknij tutaj).


 

Posłuchaj radia

logo Radio

logo radians

Polecamy

diecezja

gosc niedzielny

milujcie sie

PromyczekDobra winietka1

katechizm

biblos

Dane kontaktowe

Parafia Rzymsko-Katolicka
Matki Bożej Bolesnej 
w Nowym Sączu - Zawadzie

ul. Kręta 1, 33-300 Nowy Sącz
tel.: 18 443 96 79
e-mail: kancelaria@parafiazawada.pl