FaceBookTwitterGoogle+

Msze święte

Kościół Parafialny
Niedziele i święta
6.30,  8.00,   9.30
11.00, 12.30, 16.00
Dni powszednie
6:00, 6:30, 18:00


Kaplica w Jamnicy

Niedziela - 8:00
Środa - 17.00
I piątek - 6.45


Kaplice w Domach
Pomocy Społecznej

Niedziela - 12:15

Pozostałe  Msze św.
Kancelaria Parafialna

Konto parafialne

84 8805 0009 0043 4437 2000 0010
Łącki Bank Spółdzielczy

Liturgia na dzisiaj

img2

2022-04-19 poniedziałek

Triduum Paschalne i Wielkanoc

Rezurekcja2022Wraz z całym Kościołem przeżywaliśmy uroczyste dni Triduum, a potem w Niedzielę Zmartwychwstania radowaliśmy się zwycięstwem Zbawiciela nad grzechem i śmiercią. Dziękujemy wszystkim za postawę wiary i rozmodlenia w czasie Triduum Paschalnego, za adorację Pana Jezusa w ciemnicy i grobie Pańskim. Słowa wdzięczności kierujemy do tych, którzy przygotowali dekorację wielkopostną i wielkanocną naszego kościoła, liturgię Wielkiego Tygodnia, oprawę muzyczną oraz do wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego, abyśmy te święte dni przeżyli godnie i po chrześcijańsku.  

Zdjęcia z obrzędów Wielkiego Czwartku (kliknij tutaj). Zdjęcia z obrzędów Wielkiego Piątku (kliknij tutaj). Zdjęcia z obrzędów Wielkiej Soboty (kliknij tutaj). Zdjęcia z Rezurekcji z Wielkiej Niedzieli (kliknij tutaj).


 

2022-04-12 wtorek

Wyjazd na Misterium Męki Pańskiej do Kalwarii

mmpws1336Grupa naszych parafian wzięła udział w wyjeździe na Misterium Męki Pańskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Uczestnicy wyjazdu, oprócz tradycyjnych nabożeństw Dróżek i Gorzkich Żali wspólnie z wielotysięczną rzeszą pielgrzymów przeżywali kolejne odsłony Misterium Męki Pana Jezusa, pomagające im doświadczyć niezapomnianych duchowych wrażeń. Organizatorami wyjazdu byli panowie Zdzisław Sekuła i Franciszek Dziadosz.

Kilka zdjęć w naszej galerii (kliknij tutaj).


 

2022-04-10 niedziela

Niedziela Palmowa

NiedzielapalmowaNiedziela Męki Pańskiej, czyli Niedziela Palmowa rozpoczyna w liturgii Kościoła Wielki Tydzień. Procesja z barwnymi palmami przypomina o uroczystym wjeździe Pana Jezusa do Jerozolimy, a jednocześnie wprowadza wiernych w klimat zadumy i refleksji nad męką i zbawczą ofiarą Chrystusa. Również i w naszej parafii odbyła się procesja z palmami, a barwne gałązki w dłoniach starszych i młodszych parafian były znakiem naszego trwania przy Panu Jezusie w chwili gdy wkracza do Miasta Dawidowego aby wypełnić misję odkupienia ludzi.

Zdjęcia w naszej galerii (kliknij tutaj).


 

2022-04-08 piątek

Droga Krzyżowa na Góry Jamnickie

edk 2022Mimo trudnych warunków atmosferycznych grupa parafian wyruszyła na szlak Drogi Krzyżowej, który prowadził od budynku Szkoły Podstawowej w Jamnicy aż do krzyża na Górach Jamnickich. Nabożeństwo prowadzili Rycerze Kolumba, a pod krzyżem ks. Proboszcz i ks. Sławomir udzielili uczestnikom Komunii św.

Kilka zdjęć w naszej galerii (kliknij tutaj).

Również w tym dniu z kościoła Matki Bożej Niepokalanej wyruszyli uczestnicy Ekstremalnej Drogi Krzyżowej, którzy wędrowali całą noc wielokilometrowymi trasami, po drodze rozważając poszczególne stacje ostatniej drogi Zbawiciela. Dwie z tras EDK z Białego Klasztoru (oraz jedna z Kościoła kolejowego w poprzedni piątek) wiodły przez teren naszej parafii.

 


 

2022-04-06 środa

Nowi lektorzy w naszej parafii

nowilektorzy2022W środowy wieczór w parafii Nawiedzenia NMP w Nawojowej miało miejsce uroczyste nabożeństwo, w czasie którego ks. Bp. Leszek Leszkiewicz dopuścił do pełnienia posługi lektora czterdziestu chłopców z kilku parafii dekanatu Nowy Sącz Wschód. Nowi lektorzy będą pełnić swoją posługę podczas Mszy św. i nabożeństw liturgicznych, czytając Słowo Boże i umożliwiając wiernym zapoznanie się z jego zbawczym przesłaniem. „Wy będziecie to Słowo przekazywać ludziom, dlatego starajcie się jak najlepiej wykonywać swoją posługę. Przez was Bóg będzie mówił do swoich dzieci. Nie można Go zawieść w tym odpowiedzialnym zadaniu” – mówił swojej homilii Ks. Biskup.

Wśród nowych lektorów jest również czterech chłopców z naszej parafii. Przygotowywali się oni do pełnienia tej funkcji przez udział w Kursie Lektorskim, w ramach którego doskonalili swoją umiejętność czytania, znajomość fonetyki, wiedzę o Piśmie św. i kompetencje liturgiczne.

Kilka zdjęć w naszej galerii (kliknij tutaj).


 

2022-03-29 wtorek

Bierzmowanie

Bierzmowanie2022Młodzież klas ósmych z naszej parafii przyjęła sakrament dojrzałości chrześcijańskiej z rąk ks. Bpa Stanisława Salaterskiego w kościele Matki Bożej Niepokalanej w Nowym Sączu. W skierowanej do młodych ludzi homilii Ks. Biskup wyjaśniając symbolikę poszczególnych elementów sakramentu bierzmowania: nałożenia rąk, namaszczenia krzyżmem świętym, nazwania nowym imieniem – zwrócił się do kandydatów z prośbą, by starali się rozumieć liturgię Kościoła i by aktywnie angażowali się w jego codzienne funkcjonowanie. Po zakończeniu uroczystości młodzież wyraziła swoją wdzięczność ks. Biskupowi za udzielenie Bierzmowania, rodzicom i bliskim – za modlitwę i obecność, a także ks. Proboszczowi i ks. Wikariuszom za wysiłek włożony w przygotowanie ich do tego ważnego dnia. Sakrament bierzmowania otrzymało w tym roku 87 uczniów z Nowego Sącza-Zawady i z Jamnicy.

Kilka zdjęć w naszej galerii (kliknij tutaj).

Link do galerii zdjęć Tarnowskiego Gościa Niedzielnego


 

2022-03-29 wtorek

140 rocznica powstania Rycerzy Kolumba

RycerzeKolumba2022Rycerze Kolumba to największa na świecie katolicka organizacja świecka, zajmująca się działalnością apostolską i charytatywną. Obecnie zrzesza około 2 mln członków we wszystkich krajach świata. Zakon rozpoczął swoją działalność w 1882, a jego założycielem był amerykański kapłan – bł. ks. Michael McGiveney, który pragnął, by wierni świeccy w Kościele jeszcze bardziej angażowali się w życie wspólnoty lokalnej i służyli potrzebującym, troszcząc się jednocześnie o własną, pogłębioną formację religijną. W Polsce Rycerze Kolumba działają od 2006 roku, a ich liczba sięga obecnie siedmiu tysięcy.

Z okazji rocznicy powstania Zakonu, Rada Lokalna Rycerzy, istniejąca w naszej parafii wzięła udział w uroczystej Mszy św, w czasie której modliliśmy się o Boże błogosławieństwo dla wspólnoty Rycerzy Kolumba z naszej parafii i dziękowaliśmy za wszelkie dobre i wartościowe dzieła, które udało się już wykonać dzięki ich zaangażowaniu, aktywności i pomocy. Przed Mszą sw Rycerze poprowadzili Drogę Krzyżową, a po Eucharystii odbyło się wspólne spotkanie formacyjne na plebanii.


 

Posłuchaj radia

logo Radio

logo radians

Polecamy

diecezja

gosc niedzielny

milujcie sie

PromyczekDobra winietka1

katechizm

biblos

Dane kontaktowe

Parafia Rzymsko-Katolicka
Matki Bożej Bolesnej 
w Nowym Sączu - Zawadzie

ul. Kręta 1, 33-300 Nowy Sącz
tel.: 18 443 96 79
e-mail: kancelaria@parafiazawada.pl