FaceBookTwitterGoogle+
SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH

Przyjęcie tego Sakramentu jest dla człowieka chorego umocnieniem i ratunkiem.
Sakrament Chorych może przyjąć każdy chory, jeśli choroba zagraża jego życiu, jego choroba jest długotrwała lub jest w podeszłym wieku. Można go przyjmować wielokrotnie.
Chore dzieci mogą przyjąć ten Sakrament, jeśli mają przynajmniej ogólną świadomość dokonujących się czynów. Chory, który utracił świadomość, może otrzymać Namaszczenie, jeśli przypuszcza się, że o ten Sakrament by poprosił.

Nie można zwlekać z przyjęciem Sakramentu Namaszczenia do ostatnich chwil życia, gdyż niesie on choremu łaskę umocnienia i uzdrowienia.

Kapłan wezwany do chorego, który jednak w międzyczasie już umarł, będzie błagał Boga, aby uwolnił zmarłego od grzechów i przyjął litościwie do swego królestwa. Natomiast Namaszczenia Chorych nie będzie udzielać, gdyż podobnie jak pozostałe Sakramenty, tak i ten jest wyłącznie dla żywych.
Przy wątpliwościach, czy chory naprawdę zmarł, kapłan może udzielić tegoż Sakramentu warunkowo. Tym niemniej nikomu z domowników nie wolno na kapłanie tego wymuszać. Ksiądz jest szafarzem Sakramentu Chorych i on wie, jak go ważnie i godziwie sprawować.

ZACHOWANIE RODZINY CHOREGO W TRAKCIE WIZYTY KSIĘDZA

Ponieważ Sakrament Namaszczenia Chorych ma charakter wspólnotowy, więc powinni w nim uczestniczyć wszyscy domownicy obecni w tym czasie w mieszkaniu. Dlatego też, gdy usłyszymy lub zobaczymy, że ksiądz już nadchodzi, winniśmy przerwać inne zajęcia i wyjść do drzwi na moment chrześcijańskiego powitania: „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen”. W sytuacji, gdy kapłan, przychodzi do chorego niosąc Pana Jezusa w komunii Świętej, wychodzimy z płonącą świecą, wszyscy na chwilę przyklękamy przynajmniej na jedno kolano. Następnie wspólnie z księdzem przechodzimy do pokoju, gdzie oczekuje chory, i tam czynnie uczestniczymy w całym obrzędzie. Chodzi
o wspólną, głośną modlitwę i wyraźne odpowiedzi na wezwania duszpasterza.
Chorego pozostawiamy sam na sam z kapłanem tylko na moment Spowiedzi sakramentalnej. Wychodzimy wówczas do sąsiednich pomieszczeń i pozostajemy tam w modlitewnym skupieniu (nie włączamy telewizora, komputera czy radia), aż ponownie zostaniemy poproszeni na ciąg dalszy Sakramentu. (Czas oczekiwania możemy poświęcić choćby na odmówienie Litanii w intencji chorych czy innych modlitw, śpiew pieśni).
Chory, jeżeli jest przytomny, najpierw spowiada się, następnie przyjmuje namaszczenie, a na końcu Komunię św.

Dane kontaktowe

Parafia Rzymsko-Katolicka
Matki Bożej Bolesnej 
w Nowym Sączu - Zawadzie

ul. Kręta 1, 33-300 Nowy Sącz
tel.: 18 443 96 79
e-mail: kancelaria@parafiazawada.pl