FaceBookTwitterGoogle+

Sakrament Małżeństwa

 

1. Małżeństwo sakramentalne mogą zawrzeć katolicy wierzący i praktykujący.
W związek małżeński mogą wejść osoby płci przeciwnej, stanu wolnego, pragnące zawrzeć sakrament małżeństwa zgodnie z nauką Kościoła Katolickiego: trwałe, wyłączne i wierne. Małżeństwo sakramentalne zawierane jest w kościele parafialnym.

2. Zapraszając na ślub – prosimy naszych wierzących gości, aby uczestniczyli w całej mszy św. ślubnej i aby w intencji nowożeńców przyjęli Komunię św.

 

W celu zawarcia Sakramentu Małżeństwa należy:

Zgłosić się do parafii narzeczonej nie później niż 3 miesiące przed dniem ślubu.

Mieć ukończone 18 lat i dowód osobisty.

  • Posiadać aktualną metrykę chrztu – dotyczy osoby ochrzczonej poza parafią ślubu.
  • Metryka do ślubu jest ważna tylko 6 miesięcy
  • Na metryce musi być odnotowany sakrament bierzmowania
  • Pomiędzy metryka a dowodem tożsamości nie może być rozbieżności
    w nazwisku, imionach czy datach.
  • Rozbieżności należy wyjaśnić i usunąć w parafii wydającej metrykę chrztu.

Przedstawić świadectwo szkolne z ostatniej klasy gimnazjum (osoby, które nie chodziły do gimnazjum dostarczają świadectwo z ostatniej klasy szkoły podstawowej) i z ostatniej klasy szkoły średniej.

Posiadać świadectwo katechezy przedślubnej (Kurs przedmałżeński)

Na drugie spotkanie należy dostarczyć dokumenty z USC – do zawarcia małżeństwa konkordatowego.

Osoba spoza parafii prosi po I spotkaniu o zapowiedzi do parafii swego zamieszkania.

Narzeczeni po pierwszej rozmowie udają się do poradni Rodzinnej oraz uczestniczą w Dniu Skupienia dla narzeczonych.

Filmować i zdjęcia wykonać może tylko jeden kamerzysta (fotograf) uprawniony czyli posiadający dokument z Kurii Diecezjalnej – po wcześniejszym zgłoszeniu się w zakrystii.

Uwaga:

Spraw przedmałżeńskich nie zgłasza się drogą telefoniczną ani listowną, ale wyłącznie osobiście w godzinach urzędowania Kancelarii parafialnej (tj. w czwartek w godz. 17.00 – 19.00, z wyjątkiem czwartku przed I piątkiem).

Dane kontaktowe

Parafia Rzymsko-Katolicka
Matki Bożej Bolesnej 
w Nowym Sączu - Zawadzie

ul. Kręta 1, 33-300 Nowy Sącz
tel.: 18 443 96 79
e-mail: kancelaria@parafiazawada.pl